Organization

Directors

 • Ichiro Nakashima
  Tohoku Medical and Pharmaceutical University, Japan
 • Noriko Isobe
  Kyushu University, Japan
 • Kenichi Kaida
  Saitama Medical Center,Japan
 • Izumi Kawachi
  Niigata University, Japan
 • Satoshi Kuwabara
  Chiba University, Japan
 • Mineki Saito
  Kawasaki Medical School, Japan
 • Yuko Shimizu
  Tokyo Women’s Medical University, Japan
 • Hideyuki Takeuchi
  International University of Health and Welfare, Japan
 • Yuji Nakatsuji
  Toyama University, Japan
 • Jin Nakahara
  Keio University, Japan
 • Masaaki Niino
  Hokkaido Medical Center, Japan
 • matusita
  Kochi University, Japan
 • Sachiko Miyake
  Juntendo University, Japan
 • Hiroyuki Murai
  International University of Health and Welfare, Japan
 • Koji Yamanaka
  Nagoya University, Japan
 • Yoshihisa Yamano
  St. Marianna University, Japan
 • Takanori Yokota
  Tokyo Medical and Dental University, Japan
 • Kazumasa Yokoyama
  Tohsei Center For Neurological Diseases,Japan

Councilors

Number of Councillors:94

 • Manabu Araki
 • Masahiro Iijima
 • Takahiro Iizuka
 • Ryotaro Ikeguch
 • Noriko Isobe
 • Kazuo Iwase
 • Akihiro Ueda
 • Akiyuki Uzawa
 • Kimiaki Utsugisawa
 • Kazuhiro Endo
 • Satoru Ouji
 • Shinji Ooki
 • Takashi Oohashi
 • Kazumasa Okada
 • Hidenori Ogata
 • Tomoko Okamoto
 • Mieko Ogino
 • Tatsusada Okuno
 • Kazuhide Ochi
 • Hirofumi Ochi
 • Hiroyuki Onoue
 • Kenichi Kaida
 • Naoki Kawaguchi
 • Izumi Kawachi
 • Makoto Kinoshita
 • Akio Kimura
 • Ryuji Kubota
 • Satoshi Kuwabara
 • Motoi Kuwahara
 • Haruki Koike
 • Michiaki Koga
 • Takayuki Kondo
 • Kazuyuki Saito
 • Mineki Saito
 • Hiroshi Sakuma
 • Kenzo Sakurai
 • Etsuji Saji
 • Katsuya Sato
 • Junichi Sato
 • Wakiro Aato
 • Jun Shimizu
 • Fumitaka Shimizu
 • Yuko Simizu
 • Takamichi Sugimoto
 • Shigeaki Suzuki
 • Kazuya Takahashi
 • Keita Takahashi
 • Asako Tagawa
 • Hideyuki Takeuchi
 • Yukio Takeshita
 • Norihiro Takenouchi
 • Fumiaki Tanaka
 • Norio Chihara
 • Ikuo Tsunoda
 • Yuji Tomizawa
 • Ichiro Nakashima
 • Yuji Nakatsuji
 • Megumi Nakanishi
 • Syunya Nakane
 • Yuriko Nagane
 • Jin Nakahara
 • Masakazu Nakamura
 • Kazunori Nanri
 • Masaaki Niino
 • Yoichiro Nishida
 • Osamu Higuchi
 • Kinya Hisanaga
 • Hikoaki Fukaura
 • Juichi Fujimori
 • Hideki Houzen
 • Masaki Katsuhisa
 • Hiroki Masuda
 • Naoko Matsui
 • Eiji Matsuura
 • Takuya Matsushita
 • Takahiro Maruta
 • Sonoko Misawa
 • Tatsuro Misu
 • Sachiko Miyake
 • Yusei Miyazaki
 • Katsuichi Miyamoto
 • Hiroyuki Murai
 • Masaaki Murakami
 • Masahiro Mori
 • Hiroaki Yaguchi
 • Ryo Yamasaki
 • Koji Yamanaka
 • Yoshihisa Yamano
 • Yukitake Motohiro
 • Takanori Yokota
 • Hiroaki Yokote
 • Hiroaki Yoshikawa
 • Youwei Lin
 • Mitsuru Watanabe